amateurschilder

Google Aangepast zoeken

Welkom bij de Amateurschilder

op de website voor de amateurschilder en de amateurtekenaar.  De Amateurschilder is een initiatief van Mainport Art Productions, een organisatie die zich ten doel stelt om de kunstbeoefening en –beleving te bevorderen. Mainport Art Productions richt zich daarbij op zowel professionele kunstenaars als amateurs. Deze website maakt deel van uit van de activiteiten en is bedoeld om niet-professionele beoefenaars van de schilderkunst te informeren over alles wat met de schilderkunst en het beoefenen ervan als creatieve hobby, heeft te maken.

Dat kunnen artikelen zijn over teken- en schildertechnieken, aankondigingen of beschouwingen van exposities met amateurkunst, interessante workshops over bijvoorbeeld model- of portrettekenen of informatie over verenigingen voor de amateurschilder.

Wij willen daarbij het twee-richtingsverkeer stimuleren en uw bijdragen of suggesties zijn dan ook van harte welkom om deze website succesvol te maken.

Als u ergens exposeert, stuur ons dan een persbericht met foto’s en dan besteden wij er aandacht aan. Hebt u een geweldige workshop gevolgd, schrijf een recensie over uw ervaringen, met foto’s om het bericht te illustreren. Het kan andere een amateurschilder inspireren om ook een keer aan zo’n workshop deel te nemen.

Kunst vindt zijn oorsprong bij amateurs

Zo’n 40.000 jaar geleden woonden er primitieve volken in ondermeer het gebied van de Dordogne in Frankrijk. Zij leefden van het verzamelen van vruchten en eetbare zaden en van de jacht. Ze woonden in grotten waarin in onze tijd prachtige schilderingen zijn aangetroffen. Ze zijn door de eeuwen heen heel goed bewaard gebleven.

Grotschilderingen zijn eigenlijk een eerste uiting van de ontwikkeling van kunst bij de mens. Wetenschappers gaan ervan uit dat het schilderen van deze tekeningen een ritueel voor de jacht, of wellicht een bewijs van een geslaagde jachtpartij was.

Bovenaan de lijst van bekende grotten met schilderingen staan de grotten van Niaux, die met Lascaux en Altamira de belangrijkste zijn.  De grotten in Niaux hebben hun bekendheid vooral te danken aan de grote ronde zaal, de “Salon Noir” waar honderden bizons, steenbokken, herten en paarden tot leven komen.  Het is een indrukwekkende vorm van kunst uit een tijd dat kunstenaarsverenigingen en kunstacademies nog niet bestonden.

De amateurschilder van nu

Hadden de eerste ons bekende schilderwerken waarschijnlijk een functioneel of religieus doel, daarvan is in de huidige tijd geen sprake. Of het moet een uitzondering betreffen. De amateurschilder van nu beoefent zijn hobby vanuit een drang naar ontspanning, creatieve zelfontplooiïng en -expressie. Het bevredigt ook de behoefte aan erkenning die je krijgt als familie en vrienden je werk positief beoordelen of bezoekers van exposities zich waarderend over je werk uitlaten.

De schilderkunst heeft zich ook in verschillende richtingen geëvolueerd. Was in de afgelopen eeuwen de schilderkunst uitsluitend figuratief, het weergeven in verf van de werkelijkheid op houten panelen en doek, nu hebben ook expressieve en abstracte uitingen een grote vlucht genomen.

In aantallen zullen de amateurschilders de voetballers, sportvissers en klaverjassers mogelijk nog niet overtreffen, het aantal beoefenaars heeft in de afgelopen decennia wel een enorme vlucht genomen. Iedereen kent nu wel een amateurschilder in zijn directe omgeving of is er zelf een. Beginners en gevorderden. Volkomen autodidacten, die puur vanuit zichzelf technieken hebben aangeleerd en mensen die aan workshops hebben meegedaan of cursussen hebben gevolgd bij professionele kunstschilders of teken- en schilderverenigingen.

De een ontwikkelt zich tot een begenadigd fijnschilder, de ander tot een bevlogen schilder van abstracte werken, waarbij kleur en compositie, zonder duidelijke voorstelling, de beschouwer zullen aanspreken.  In welke richting u zich als amateurschilder zal ontwikkelen of reeds heeft ontwikkeld, in alle gevallen streven wij er naar dat deze website zó interessant voor u zal zijn dat wij u regelmatig op de site zullen kunnen begroeten. Wij zullen voor interessante informatie voor de enthousiaste amateurschilder zorgen.

Modelschilderen is nu wel supersimpel geworden

Er is geen enkele reden meer om NIET aan modelschilderen te doen. Het model komt aan huis en neemt indien gewenst alle benodigde spullen ook nog mee…Kan dat? Ja, dat kan. Klik hier voor meer informatie. Gewoon proberen. Klik hier voor het model. Henriëtte is zeer ervaren, heel aardig en behulpzaam voor schilders en tekenaars van zeer beginnend tot professional.