Archive for the ‘L’ Category

lompenpapier

Lompenpapier

Het zogenaamde lompenpapier is een kostbare papiersoort die vooral wordt gebruikt voor waardepapieren en dergelijke. Vooral de handgeschepte variant is zeer fraai materiaal om op te werken. Door het aanbrengen van een coatinglaagje is het ook geschikt te maken voor het werken met olieverf.

logen

Logen

Met logen wordt een proces aangeduid waarbij oplosbare bestanddelen aan een poreus materiaal worden onttrokken.

Lithografie

Lithografie

Lithografie is een grafische techniek (vlakdruk) waarbij op een zinken lithoplaat, door gewone teken- en schildertechnieken, een afbeelding wordt aangebracht. De afbeelding wordt positief aangebracht met potlood, grafiekstift en lithokrijt. Het proces berust op een eenvoudig natuurkundig principe: water en vet stoten elkaar af.

De afbeelding wordt met vettige materialen op een vetgevoelig oppervlak getekend en de niet af te drukken delen worden met materialen op waterbasis behandeld. De drukinkt wordt net alsof men op papier met een penseel aangebracht en hecht alleen aan de vette lijnen.

De geïnkte afbeelding wordt op papier afgedrukt door middel van plaatselijk contact of offsetdruk, waarbij de inkt van de plaat op een tussenplaat wordt overgebracht en vervolgens apart op papier wordt gedrukt. De afbeelding wordt door deze tussenfase niet gespiegeld.

Linosnede

Linosnede

In een plaat linoleum, een kurkachtig materiaal, wordt met behulp van kleine v-beitels en ronde gutsen een tekening verdiept uitgesneden, op een dusdanige wijze dat de delen die niet afgedrukt (uitgespaard) moeten worden, worden weggesneden.

Zo ontstaat de linosnede . Met een inktroller wordt inkt op de linoleumplaat aangebracht waarna deze handmatig of met een persje op papier kan worden afgedrukt. De afdruk vormt een spiegelbeeld van de linoleumplaat.

Men kan de reductietechniek toepassen en steeds meer delen wegsnijden en die dan weer (met een andere kleur) inkten en over de eerdere afdruk afdrukken. Er ontstaat dan een meerkleurige linoleumdruk.

lineair perspectief

Lineair perspectief

De term lineair perspectief is onder vele synoniemen bekend zoals wetenschappelijk perspectief,geometrisch perspectief,optisch perspectief en renaissance perspectief.

Voor deze vormen van het perspectief geldt dat parallelle horizontale lijnen in de verte op één punt (het verdwijnpunt of vluchtpunt) op de horizon samenkomen en verdwijnen. Wegen, bomenrijen en hekken lijken zo naar de horizon toe steeds smaller of kleiner te worden. Dat suggereert diepte.

Het Lineair perspectief is ontwikkeld in de renaissance en kende zelfs een eigen stroming binnen de renaissance, namelijk het perspectivisme. Één van de grondleggers is de Duitse schilder Dürer geweest.

Meer over perspectief vindt u HIER

lijnperspectief

Lijnperspectief

Het Lijnperspectief is een manier om diepte te suggereren door lijnen van getekende objecten dichtbij dikker en verderweg dunner te tekenen. Vooral bij tekeningen die in zwart/wit zijn, bijvoorbeeld pentekeningen, is het lijnperspectief van belang omdat het niet mogelijk is om verlopende kleuren te gebruiken om diepte te suggereren.

Meer over Lijnperspectief vindt u HIER

lijnmwater

Lijmwater

Lijmwater is een dunne lijmoplossing die wordt gebruikt om gesso en tempera te maken en eveneens om papier stijver te maken en doek ondoorlatend, voordat er lagen grond of olieverf op worden aangebracht.

lichtecht

Lichtecht

Lichtecht is een term die voor bepaalde pigmenten aangeeft dat deze niet verbleken als ze aan zonlicht worden blootgesteld.

ledenpop

Ledenpop

Een ledenpop is een uit scharnierende geledingen gemaakt levensgrote houten pop of een klein popje, dat in elke gewenste houding kan worden gebogen om de hoeken en proporties te bestuderen en om stoffen of kleding op te draperen.

Er bestaan ledenpoppen voor zowel mensen als paarden. Ook zijn er losse handen en voeten verkrijgbaar om hier gemakkelijk detailstudies van te maken.

lazuurverf

Lazuurverf

De verfsoort lazuurverf is sterk doorschijnend (transparant) of met andere woorden het heeft geen of nauwelijks dekkend vermogen.

Maak NU kennis met het geld van de toekomst
Zoek op deze site