Archive for the ‘O’ Category

optische kleurmenging

optische kleurmenging

Optische kleurmenging ontstaat door strepen of punten van verschillende kleuren dicht tegen elkaar aan te plaatsen, die dan via onze ogen in de hersenen tot een mengkleur vervloeien. Zo worden gele en rode streepjes of puntjes vertaald in de waarneming van oranje en “vervloeien” rood en blauw tot paars. De techniek van de Optische kleurmenging heeft zelfs geleid tot een aparte stroming in de kunst, namelijk het pointillisme. Dit is een schildertechniek die vooral aan het eind van de negentiende eeuw werd beoefend.

Optisch perspectief

Optisch perspectief

Door in een tekening of schilderij meer detail aan te brengen in objecten die zich in de voorgrond bevinden en minder of nauwelijks detail weer te geven in objecten die zich verder weg bevinden wordt een optisch perspectief , dus diepte, gesuggereerd. Wilt u meer over het optisch perspectief weten? Zie website het juiste perspectief

Opaciteit

Opaciteit

De Opaciteit van een verf geeft het dekkende vermogen van een verf aan. Dus de mate waarin de ondergrond er na het drogen doorheen schijnt. Bij maximale opaciteit is deze ondergrond volledig verdwenen. Zie ook: dekkracht.

Oosterse inkt

Oosterse inkt

Oosterse inkt , zoals Chinese en Japanse inkt wordt in vloeibare vorm verkocht, maar is ook in staafvorm leverbaar, waarbij dan meestal een inktsteen wordt bijgeleverd. De inktstaaf wordt over de steen gewreven, waarna men kleine hoeveelheden (gedestilleerd) water kan toevoegen totdat de gewenste dikte van de inkt is bereikt.

Ongebrande sienna

Ongebrande sienna

Bij olieverf maakt ongebrande siënna deel uit van het basispalet. Ongebrande sienna is zeer lichtecht (ASTM I), transparant en heeft een middelmatige tot korte droogtijd. Het is een warmer kleur dan gele oker. Ongebrande sienna mengt goed en is zeer bruikbaar voor glaceertechnieken.
Voor de aquarellist past deze transparante verf als steunkleur in het basispalet. Uitstekend Lichtechte (ASTM I), transparante verf.

ongebrande omber

Ongebrande omber

De steunkleur ongebrande omber maakt deel uit van het hulppalet van de olieverfschilder. Zeer lichtecht (ASTM I). Het is een transparante, groen-bruine kleur met een goede kleurkracht en een korte droogtijd. Dit maakt ongebrande omber vooral geschikt maakt voor onderschilderingen.

Ongebrande omber komt ook voor in het hulppalet voor het schilderen van aquarellen. Eveneens als aquarelverf uitstekend lichtecht (ATSM I). Laat zich goed mengen.

onderschildering

Onderschildering

De onderschildering is de eerste laag bij het maken van olieverfschilderijen. Hierbij wordt met monochrome of dode verf als basis een eerste opzet gemaakt. De onderschildering is van belang voor de compositie, de grondtoon en de achtereenvolgende glaceerlagen.

onbehandeld doek

Onbehandeld doek

Onbehandeld doek is katoenen of linnen doek dat niet met een grond, sauslaag of een ander materiaal voor het schilderen is voorbewerkt.

olieverfsticks

Olieverfsticks

Olieverfsticks zijn zowel een teken- als schildermateriaal. Ze combineren de rijkdom van olieverf met de vrijheid van pastelkrijt of houtskool.

Met de olieverfsticks kan men expressieve, vloeiende lijnen op de drager aanbrengen.

Sommige merken zijn thixotroop. Deze worden romiger van structuur als er lichte druk op wordt uitgeoefend en worden op de drager weer hard. De kleuren zijn even lichtecht als die van olieverf.

Olieverfsticks moeten niet met olieverf overschilderd worden, omdat er dan barsten in de bovenliggende lagen kunnen ontstaan.

olieverf

Olieverf

Olieverf werd in de tijd van de vroege Renaissance ontwikkeld. Olieverf bestaat uit een basis van droge pigmenten die gemengd worden met een natuurlijke, drogende olie als lijnolie. Ook maakt men wel gebruik van een  halfdrogende olie als bijvoorbeeld saffloerolie of papaverolie. Van 100% droging is dan eigenlijk geen sprake. In elk geval zal de droogtijd extreem lang worden. Er bestaan vele pigmenten die bruikbaar zijn om door olieverf te mengen.

Sommige kunstenaars mengen zelf hun olieverf. Dit is echter een vrij bewerkelijk proces. De meeste kunstenaars grijpen daarom maar naar verf uit de tube.

Tegenwoordig wordt veelal synthetische alkydhars als bindmiddel voor de pigmenten gebruikt (alkydverf). Voordeel van deze alkhydverf is een aanzienlijk snellere droogtijd.

De verf wordt zowel met terpentijn of terpentine verdund als met special mediums. De verdunning met terpentine wordt daarbij veel gebruikt voor onderschilderingen. De droogtijd  van de verf wordt door de terpentine aanzienlijk verkort.

De gladde, boterachtige consistentie, gekoppeld aan een lange droogtijd, maakt het mogelijk dat de verf op de drager vrij en uitgebreid bewerkt kan worden.

Men kan met deze verf een zeer groot aantal structuren en effecten bereiken. Deze lopen van dunne, transparante, gewassen lagen zoals bij de Rembrandttechniek tot dikke, gestructureerde lagen zoals bij Impasto.

De verf wordt in twee kwaliteiten geleverd: een studiekwaliteit, met een beperkt kleurassortiment en een kunstenaarskwaliteit die de grootste variëteit aan kleuren en de hoogste kleursterkte biedt.

Maak NU kennis met het geld van de toekomst
Zoek op deze site