compositie

Compositie

Onder compositie verstaat men de door de kunstenaar aangebrachte rangschikking van elementen in een tekening of schilderij. Over compositie zijn vele boeken geschreven. Hoewel er vaak geprobeerd is de “ideale compositie” te beschrijven, bijvoorbeeld bij de zogenaamde gulden snede, blijft de compositie toch vooral een kwestie van smeek en inzicht van de kunstenaar.

No Responses to “Compositie”

Leave a Reply

Maak NU kennis met het geld van de toekomst
Zoek op deze site