Optisch perspectief

Optisch perspectief

Door in een tekening of schilderij meer detail aan te brengen in objecten die zich in de voorgrond bevinden en minder of nauwelijks detail weer te geven in objecten die zich verder weg bevinden wordt een optisch perspectief , dus diepte, gesuggereerd. Wilt u meer over het optisch perspectief weten? Zie website het juiste perspectief

Leave a Reply

Maak NU kennis met het geld van de toekomst
Zoek op deze site