Het grote belang van perspectief

Een amateurschilder werkt nu eenmaal in een plat vlak. Maar zijn werk moet natuurlijk wel een duidelijke diepte hebben.

Het is een probleem dat vele schilders in het verleden hebben gesignaleerd. Eigenlijk zijn er pas in de middeleeuwen, in en na de renaissance schilders gekomen die de beginsel van de moderne perspectiefleer hebben opgepakt.

Inmiddels is de theorie aardig uitgekristalliseerd en is bekend hoe je een opzet van een schilderij zodanig maakt dat deze qua perspectief correct is. Maar de constructie van een juist perspectief is nog niet eens zo eenvoudig en in de praktijk zien we dan ook vaak dat er flink tegen gezondigd wordt.

Het is overigens niet alleen het meer wiskundig verantwoorde perspectief wat een rol speelt. Een belangrijk aspect van diepte is het zogenaamde atmosferisch perspectief. De lucht om ons heen bevat altijd vocht. Vaak gecombineerd met de nodige vervuiling.
De minimale vochtdruppeltjes zorgen ervoor dat het licht op afstand vertrooid wordt. Dat heeft twee gevolgen: De kleuren worden allereerst minder helder en kleuren naar een soort blauwgrijs. En de scherpte in de verte loopt beduidend terug. Zeker details zijn niet meer zichtbaar.

Hebt u wel eens gevlogen? Dan is de laag lucht waar u door heen moet kijken nog dikker dan wanneer u met beide benen op de grond staat. Maar we zien dan wel heel erg duidelijk de werking van het atmosferisch perspectief optreden. Lucht en land, normaal gesproken heel duidelijk gescheiden op de horizon gaan gewoon in elkaar overlopen.

Dat het dus voor een amateurschilder van groot belang is om het nodige van perspectief te weten is wel duidelijk. Hiertoe zijn cursussen ontwikkeld, waar bij het mogelijk is om op deze cursus in te schrijven maar ook om een cursus in zijn geheel in te kopen. Dat is vooral voor belang bij opledingsinstituten en dergelijke.