Posts Tagged ‘atmosferisch perspectief’

perspectief

Perspectief

Het perspectief in een kunstwerk zorgt ervoor dat diepte en afstand worden gesuggereerd. Door bijvoorbeeld bij een landschap de lijn die de horizon weergeeft hoog te plaatsen, onstaat de indruk dat men vanaf een laag standpunt naar de omgeving kijkt.. Het gebruiken van een dergelijk laag standpunt wordt in de praktijk werken met een kikkerperspectief genoemd. Door bijvoorbeeld de horizonlijn laag te plaatsen wordt een hoog kijkstandpunt gesuggereerd. We spreken dan wel van een vogelperspectief.

Het is een verschijnsel dat veel kunstenaars al eeuwen heeft beziggehouden. Het zogenaamde atmosferisch-perspectief werd al betrekkelijk snel ontdekt en we zien het verschijnsel van de vervagende kleuren en scherpte al bij vroege kunst terugkeren. Het is ook iets wat heel goed met het blote oog waar te nemen valt.

Het heeft uiteindelijk heel wat jaren geduurd voordat we de versie zoals we die nu kennen op schilderijen zagen verschijnen. Het is beslist een geliefd onderwerp voor kunstenaars om mee te experimenteren. Perspectief wordt overdreven, weggelaten of er zijn meerdere perspectiefvormen en punten te vinden in één werkstuk zoals we dat ondermeer bij het kubisme tegenkomen.

Deze vorm van perspectief leent zich niet voor het meer technische werk waar maten in terug te vinden moeten zijn. Het moderne perspectief uit de kunst is wat dat betreft juist bijzonder lastig. De verschillende lijnen lopen in allerlei richtingen schuin weg en we hebben bijvoorbeeld al hulplijnen nodig om iets simpels als het midden van een weglopende lijn te berekenen. Voor meer technische toepassingen wordt dan bijvoorbeeld een zogenaamd parallelperspectief (of ook wel parallelprojectie genoemd) genomen. Door de vaste verhoudingen is dit wel bruikbaar voor driedimensionale tekeningen waar diepte in voor moet komen.

Zie verder ook bij lineair-perspectief, atmosferisch-perspectief, optisch-perspectief en verkorting.

Op onze site Het juiste perspectief vindt u veel opleidingsmogelijkheden op dit zeer belangrijke gebied voor de kunstenaar.

kleurenperspectief

kleurenperspectief

Het kleurenperspectief is het verschijnsel dat kleuren dichtbij helder van kleur zijn en naarmate deze verder weg liggen fletser van kleur worden. In een extreem geval verdwijnt het geheel aan kleuren in een blauwige waas, wat goed waar te nemen is vanaf een hoog uitkijkpunt of vanuit een vliegtuig.

Daarbij is vaak het verschil tussen aarde en lucht niet meer te zien. In plaats van kleurenperspectief spreekt men ook wel van atmosferisch perspectief.

Wilt u er meer van weten kijk dan op www.hetjuisteperspectief.nl

diepte

Diepte

Diepte geeft het effect aan waarbij voorwerpen in de verte lijken te verdwijnen. Een effect van diepte is te verkrijgen door gebruik te maken van ruimtelijk perspectief, kleurperspectief of atmosferisch perspectief.

atmosferisch perspectief

Atmosferisch perspectief

Wanneer men over een landschap uitkijkt, lijken de kleuren in de verte steeds kouder en blauwer te worden. Dit noemt men het atmosferisch perspectief . Zo verandert de kleur van bomen van groen-geel, via groen-blauw naar blauw.

Bovendien worden structuren en contrasten door dit atmosferisch perspectief steeds zwakker. In werkelijkheid gebeurt dit door de waterdamp en stofdeeltjes in de lucht. Koude kleuren, zoals blauw, hebben de neiging optisch te wijken en suggereren daarmee diepte.

Meer weten over perspectief:
WWW.HETJUISTEPERSPECTIEF.NL

Maak NU kennis met het geld van de toekomst
Zoek op deze site