Posts Tagged ‘mengkleur’

optische kleurmenging

optische kleurmenging

Optische kleurmenging ontstaat door strepen of punten van verschillende kleuren dicht tegen elkaar aan te plaatsen, die dan via onze ogen in de hersenen tot een mengkleur vervloeien. Zo worden gele en rode streepjes of puntjes vertaald in de waarneming van oranje en “vervloeien” rood en blauw tot paars. De techniek van de Optische kleurmenging heeft zelfs geleid tot een aparte stroming in de kunst, namelijk het pointillisme. Dit is een schildertechniek die vooral aan het eind van de negentiende eeuw werd beoefend.

Maak NU kennis met het geld van de toekomst
Zoek op deze site