Posts Tagged ‘Optisch perspectief’

perspectief

Perspectief

Het perspectief in een kunstwerk zorgt ervoor dat diepte en afstand worden gesuggereerd. Door bijvoorbeeld bij een landschap de lijn die de horizon weergeeft hoog te plaatsen, onstaat de indruk dat men vanaf een laag standpunt naar de omgeving kijkt.. Het gebruiken van een dergelijk laag standpunt wordt in de praktijk werken met een kikkerperspectief genoemd. Door bijvoorbeeld de horizonlijn laag te plaatsen wordt een hoog kijkstandpunt gesuggereerd. We spreken dan wel van een vogelperspectief.

Het is een verschijnsel dat veel kunstenaars al eeuwen heeft beziggehouden. Het zogenaamde atmosferisch-perspectief werd al betrekkelijk snel ontdekt en we zien het verschijnsel van de vervagende kleuren en scherpte al bij vroege kunst terugkeren. Het is ook iets wat heel goed met het blote oog waar te nemen valt.

Het heeft uiteindelijk heel wat jaren geduurd voordat we de versie zoals we die nu kennen op schilderijen zagen verschijnen. Het is beslist een geliefd onderwerp voor kunstenaars om mee te experimenteren. Perspectief wordt overdreven, weggelaten of er zijn meerdere perspectiefvormen en punten te vinden in één werkstuk zoals we dat ondermeer bij het kubisme tegenkomen.

Deze vorm van perspectief leent zich niet voor het meer technische werk waar maten in terug te vinden moeten zijn. Het moderne perspectief uit de kunst is wat dat betreft juist bijzonder lastig. De verschillende lijnen lopen in allerlei richtingen schuin weg en we hebben bijvoorbeeld al hulplijnen nodig om iets simpels als het midden van een weglopende lijn te berekenen. Voor meer technische toepassingen wordt dan bijvoorbeeld een zogenaamd parallelperspectief (of ook wel parallelprojectie genoemd) genomen. Door de vaste verhoudingen is dit wel bruikbaar voor driedimensionale tekeningen waar diepte in voor moet komen.

Zie verder ook bij lineair-perspectief, atmosferisch-perspectief, optisch-perspectief en verkorting.

Op onze site Het juiste perspectief vindt u veel opleidingsmogelijkheden op dit zeer belangrijke gebied voor de kunstenaar.

Optisch perspectief

Optisch perspectief

Door in een tekening of schilderij meer detail aan te brengen in objecten die zich in de voorgrond bevinden en minder of nauwelijks detail weer te geven in objecten die zich verder weg bevinden wordt een optisch perspectief , dus diepte, gesuggereerd. Wilt u meer over het optisch perspectief weten? Zie website het juiste perspectief

Maak NU kennis met het geld van de toekomst
Zoek op deze site