Compabo trading and Investment

Historie.

Compabo Trading and Investment

Het bedrijf Compabo (of zoals de volle naam luidde: Compabo Trading and Investment werd opgericht in 1991 met als doel diensten te verlenen voor bedrijven en particulieren die wilden gaan automatiseren en/of problemen ondervonden met hun computers. Omdat het bedrijf zich richtte op de bollenstreek was de naam een samentrekking van Computeradvies Bollenstreek

Geleidelijk aan verschoof de aandacht naar het ontwikkelen van software voor particuliere beleggers. De naam werd uitgebreid naar Compabo Trading & Investment en de éénmanszaak werd een BV. met meerdere aandeelhouders. Naast opleidingen en workshops, ondermeer op het gebied van technische analyse en optiehandel werd een serie boekjes voor beleggers ontwikkeld waarvan er een groot aantal over beleggend Nederland zijn verspreid. Inmiddels kennen we een derde serie.

Het inmiddels zelf ontwikkelde trendkanaalsysteem zorgde voor een kleine revolutie in de aandelenanalyse door de bijzondere trefzekerheid waarmee een verwachting voor de effectenbeurs voor de korte termijn te geven bleek. Wat het systeem uniek maakte was dat het alleen, maar dan ook alleen naar het sentiment keek, zonder verdere technische of fundamentele factoren ook maar een blik waardig te keuren.Klik voor meer informatiie over dit unieke product.

Het blad “compass charts” dat eerst wekelijks en later dagelijks met een verwachting voor één week vooruit kwam op basis van dit trendkanaalsysteem was dan ook een buitengewoon commercieel succes.

In 1999 werden de activiteiten van Compabo Trading & Investment BV. na een fusie onder een andere naam voortgezet. De activiteiten van deze BV. zijn in 2008 gestopt.

Huidige Situatie

Vanaf januari 2011 is de oorspronkelijke naam (inclusief het originele bedrijfslogo) door de ontwikkelaar van de software weer in ere hersteld en het is de bedoeling de destijds zo succesvolle adviesproducten in een optisch vernieuwd jasje maar met functioneel nog steeds dezelfde solide basis opnieuw op de markt te brengen, aangepast aan moderne beleggingsmogelijkheden als FOREX en cryptocurrencies. En in een zeer flexibele vorm waarbij de gebruiker helemaal zelf kan beslissen waar hij in wil gaan handelen. Maar wel met dien verstande dat er GEEN individueel advies meer gegeven gaat worden. De planning om weer met een aantal producten op de markt te komen is medio 2015.