Erotisch model voor beeldende kunst en eventueel fotografie

Erotisch model aangeboden

Bent u op zoek naar een erotisch model voor eens een wat andere teken-, schilder- of fotografiesessie? Een zeer ervaren vrouwelijk kunst- en foto model staat open voor poseren voor meer erotische kunst. Dat mag zowel fotografie zijn als poseren voor beeldende, meer erotische kunst bij kunstenaars of tekengroepen.

Het poseren als erotisch model gebeurt echter wel onder een aantal strikte voorwaarden die u hieronder aantreft.

erotisch model

Voorbeelden van werk dat naar dit erotisch model gemaakt is vindt u onder andere op de website waar u nu bent.

Het model is ook de persoon op bovenstaande foto.

Voorwaarden boeken erotisch model

Afwijkend tarief

1. Er is voor dit soort sessies met een erotisch model sprake van een flink aangepast tarief. En wel aangepast ten opzichte van “gewoon” poseerwerk voor kunst of fotografie. De prijs wordt in overleg bepaald. Deze prijs is vooral afhankelijk van wat er door de opdrachtgevers gevraagd wordt. Bij grotere afstanden wordt er ook een reiskostenvergoeding gevraagd. De prijs is dus maatwerk. Om grappenmakers (en die zijn er vele in deze wereld) wat te ontmoedigen is een aanbetaling van 50% helaas noodzakelijk. Helaas heeft de praktijk dat zo uitgewezen.

Er komt indien het praktisch is iemand mee

2. Bij bondage en andere zaken die het model niet zelf kan regelen komt er altijd  iemand mee. Uiteraard blijft deze persoon verder volledig op de achtergrond. Hij bemoeit zich zeker niet met de teken- of schildersessie. En ook niet met een fotoshoot.

Geen duoshoots, duoposeren of in groepen

3. Het model werkt alleen. Dus geen duoshoots of met groepen van nog meer personen. Hiervan wordt onder geen enkele voorwaarde afweken.

Schriftelijke vastlegging vooraf

4. Er wordt tevoren schriftelijk, bijv. email, nauwkeurig afgesproken wat er van het model gevraagd en verwacht wordt. Hier wordt tijdens de poseersessie of de fotoshoot eveneens niet meer van afgeweken.

Voorwaarden foto’s tijdens sessie

5. Volledige discretie is geboden en wordt ook verwacht. Het maken van foto’s tijdens een schilder- of tekensessie is  beslist niet toegestaan.  Dit in tegenstelling tot normale tekensessies. Tenzij dit onderling geregeld en vastgelegd wordt. Wil men toch foto’s maken dan wordt hier een bedrag van €25 per foto voor gevraagd. Dit bedrag is  per direct contant af te rekenen. De toestemming die men dan krijgt voor de foto’s geldt alleen voor eigen gebruik. Bijvoorbeeld om een schilderij af te maken. De foto’s zijn beslist niet bedoeld voor enige vorm van publicatie. Elke vorm van publicatie is en blijft verboden. Dit wordt eveneens vooraf schriftelijk vastgelegd.

Publicatieverbod

6. Het publiceren van foto’s, tekeningen of ander materiaal op internet en elders zonder expliciete schriftelijke toestemming van het model is absoluut verboden. Toezicht hierop is de verantwoordelijkheid van degene die het model boekt. Bij overtreding hiervan wordt standaard een vergoeding van €1000 per plaatsing in rekening gebracht.

Bedenk dat er tegenwoordig krachtige mogelijkheden zijn op internet om op foto’s te zoeken. Dus de kans dat uw foto ontdekt wordt is zeer groot. Zeg maar rustig 100%.

De fotograaf, kunstenaar of modellenregelaar gaat met deze voorwaarden expliciet akkoord door het boeken van het model. Ook stelt hij/zij zich door het boeken verantwoordelijk voor nakoming van bovengenoemde afspraken.  En hij/zij staat persoonlijk garant voor de betaling van de vergoeding bij overtreding.

Deze regels komen misschien wat streng over. Maar er gebeurt nu eenmaal veel op internet. En als iedereen zich gewoon aan de regels houdt gebeurt er niets,

Boeken kan door het invullen van het contactformulier

Wilt u uw partner versteld laten staan met een wel heel bijzonder en intiem cadeau?

Klik dan hier voor de unieke mogelijkheden.