Erotische kunst in middeleeuwen en renaissance.

Erotische kunst in middeleeuwen en renaissance.

De renaissance zorgde voor een ommekeer. De donkere middeleeuwen leken voorbijn. De kunst in de middeleeuwen stond volledig onder toezicht van de kerk. Maar er was niet uitsluitend sprake van censuur. Kerken verstrekten de opdrachten aan de kunstenaars. Uiteraard dienden de afbeeldingen daarbij wel een christelijke en opvoedende werking te hebben. Maar als er naakt in de schilderijen voorkwam dan was dat wel om zondigheid te symboliseren of om figuren in de hel uit te beelden.

Dit duurde tot rond 1500 waarna de renaissance de wedergeboorte van de erotische kunst mogelijk maakte.

De terugkeer van de erotische kunst

In de periode van de Renaissance veranderde alles. Na 1000 jaar censuur kregen kunstenaars hun vrijheden weer terug.

De Renaissance begon in de 14e eeuw vrijwel gelijktijdig in zowel noord als zuid Europa. Wel was het duidelijk dat de Noordelijke variant zwaar onder invloed stond van de zuidelijke stroming. Beide stromingen toonden duidelijk het ontwaken van de lang onderdrukte culturele en kunstzinnige stromingen. Het ontwaken dat later de renaissance werd genoemd.

Een eerste kenmerk van schilderijen uit de renaissance is dat men met perspectief begon te experimenteren. Men ging het schilderij zien als een soort van raam op de wereld in plaats van een plat vlak waarop men een afbeelding weer kon geven. Verhoudingen en proporties werden realistischer en er werden een groot aan schildertechnieken zoals sfumato en chiaroscuro ontwikkeld die er eveneens aan bijdroegen dat de kunstwerken een betere dieptewerking kregen.
In de renaissance kregen wetenschap en kunst uit alle richtingen en disciplines weer de ruimte en men ging op zoek naar oude wetenschap en wijsheid. Die vond men ondermeer bij de oude grieken en romeinen, inclusief hun geschriften, hun filosofie en hun vormen van kunst.

Het is moeilijk te zeggen wat nu precies de renaissance in gang zette. Er lijken echter twee belangrijke factoren te zijn. Allereerst was dat de groei van de handel door geheel Europa heen. Dit verhoogde niet alleen de welvaart maar men nam ook kennis van elkaar en elkaars culturen wat voor een stukje bewustwording zorgde. Ten tweede was er de uitvinding van de boekdrukkunst. Deze zorgde ervoor dat informatie sneller verspreid kon worden onder allerlei groepen en maatschappelijke verhoudingen.

 

Op zoek naar het meest intieme cadeau voor uw partner? Klik dan nu hier