prehistorische erotische kunst

prehistorische erotische kunst

De Venus van Hohle Fels

De Venus van Hohle Fels, ook wel de Venus von Schelklingen genoemd is de oudste figuur van een godin die ooit gevonden is. Het beeld, dat gesneden is uit de slagtand van een mammoet, werd ontdekt in de Duitsland in 2009. Het beeld van de godin is naar schatting rond de 35.000 jaar oud. Het is daarmee niet alleen het oudste kunstwerk dat als een vorm van erotische kunst gezien kan worden maar het is eigenlijk gewoon het oudst bekende figuratieve kunstvoorwerp dat we op dit moment kennen.

Het gaat hier bij deze prehistorische erotische kunst onmiskenbaar om een beeld van een naakte vrouwenfiguur. Naar moderne maatstaven gaat het overigens niet direct om een aantrekkelijke of opwindende figuur. Dit ondanks het feit dat de vrouwelijke delen nogal uitbundig zijn weergegeven en daarom wordt de Venus van Hohle Fels vooral als een voorbeeld van een vruchtbaarheidssymbool gezien.

De vormen zijn opmerkelijk omdat het beeld is vervaardigd in een tijd dat voedsel nog een zeer schaars goed was en we zeker geen snackbar of fast-food restaurant aan konden treffen op elke hoek van de straat. Je zou uit die tijd dan ook beslist geen weelderig weergegeven vrouwfiguur verwachten. Dat zou er op kunnen duiden dat we het hier hebben over een soort bedacht ideaalfiguur ofwel een voorbeeldmodel. En dat zou ook wel eens kunnen duiden op een soort van hoger wezen, dus een vorm van een godin, waarmee het geheel een meer religieus tintje krijgt, gebaseerd op de natuurgodsdiensten die er in dit tijd waren.

De Venus van Willendorf

Maar de Venus van Hohle Fels lijkt sterk op een vergelijkbaar beeld. We hebben het dan over de Venus van Willendorf . Deze lijkt echter van veel latere datum te zijn.

De Venus van Willendorf was lang beschouwd als de oudste figuur van een godin totdat de Venus van Hohle Fels in 2009 werd ontdekt. Deze Venus van Willendorf is naar schatting meer dan 20.000 jaar oud en werd in het begin van de de twintigste eeuw gevonden in een lager gelegen gebied in Oostenrijk.

Eigenlijk is alleen de vorm van het hoofd wat verschillend. Maar er is in beide gevallen sprake van een weelderig voorkomen met sterk aangezette vrouwelijke kenmerken. Maar is er een groot het verschil in leeftijd. We zien dat deze figuren over een lange periode (zo’n 15.000 jaar) in het Europa uit de oertijd vervaardigd werden. Naast deze zeer oude en goed bewaard gebleven exemplaren zijn er door geheel Europa gedeeltes van dit soort beelden gevonden.

De Grieken en Romeinen worden, vaak gezien al de eerste die met erotische kunst aan de gang gingen. Maar het blijkt dat zij een aantal erotische kunstenaars voor hebben moeten laten gaan.

Deze prehistorische erotische kunst heeft op het eerste gezicht niet veel met de moderne erotische kunst. Toch moeten de erotische afbeeldingen als deze toch wel als een belangrijke voorloper worden gezien.

Wilt u uw partner verrassen met een wel heel bijzonder en intiem cadeau?

Klik dan hier voor de unieke mogelijkheden.