Romeinse Erotische Kunst

Romeinse Erotische Kunst

Als we het hebben over Romeinse erotische kunst dan komen we al heel snel uit bij de opgegraven stad Pompeii. Deze stad is qua kunst vrijwel geheel bedekt met min of meer erotische voorstellingen. Een geweldige ontdekking voor de liefhebbers van Romeinse Erotische Kunst.

Pompeii

De stad Pompeii ligt ten zuiden van de Italiaanse stad Napels. De stad ligt aan de voet van de nog altijd wat actieve vulkaan de Vesuvius. Pompeii werd van het ene op het andere moment in het jaar 79 voor Christus bedolven. Dat gebeurde door een totaal onverwachte uitbarsting van de Vesuvius. De uitbarsting van de vulkaan bedolf de stad met een dikke aslaag. En deze vulkaanuitbarsting zorgde er voor dat deze stad daarmee ook uitstekende geconserveerd werd. Wel kwamen vrijwel alle bewoners om het leven. De stad bleef met as bedekt voor een periode van rond de 1700 jaar. Hierdoor bleef de stad opmerkelijk goed intact.

Ontdekking van Herculaneum

Want in 1738 werd een stad in de buurt, met de naam Herculaneum bij toeval ontdekt. Dit gebeurde tijdens opgravingen voor een nieuw paleis voor de koning van Napels. Men verlegde daarop de opgravingen naar een nabij gebied. In dit gebied waren al eerder Romeinse voorwerpen gevonden bij graafwerkzaamheden aan een kanaal. Deze vindplaats bleek later de verloren stad Pompeii te zijn.

Een typisch aspect van Romeinse erotische kunt

Bij het uitgraven stuitte men op allerlei Romeinse kunstwerken. Van muurschilderingen tot keramiek zoals vazen en potten. De fresco’s en mozaïeken die men aantrof bleken in het algemeen van erotische aard te zijn. Favoriet waren allerlei afbeeldingen van koppels die druk bezig waren om de liefde te bedrijven. De mannen waren daarbij in het algemeen voorzien van nogal fors uitgevallen geslachtsdelen. Dit laatste was vooral het geval als het een afbeelding van een Romeinse godheid betrof.

Wellicht teveel van goede voor de tere ziel?

Men vond Romeinse Erotische Kunst terug op de meest simpele huishoudelijke voorwerpen. Voor sommige opgravers ging het allemaal een beetje te ver. Niet zelden besloot men zaken maar niet te onthullen of zelfs weer volledig te begraven. Erger was dat men overging tot het vernietigen van voorwerpen of het overschilderen van muurschilderingen. Het bleek als snel dat men als men hier mee door wilde gaan de gehele stad moest vernietigen. Dat kon toch ook niet de bedoeling van de opgravingen zijn. Men besloot daar om door te gaan met de opgravingen. De voorwerpen werden  in het archeologisch museum van Napels opgeslagen.

Verborgen in het museum

Maar in 1819 werd de collectie als dusdanig obsceen gezien. De collectie moest verborgen  worden in een geheime ruimte van het museum.  Slechts af en toe werd een geselecteerd gezelschap van volwassen mensen met een hoge moraal hierbij toegelaten. Deze opmerkelijke situatie is pas recent veranderd. Dat gebeurde toen het museum in het jaar 2000 de tentoonstelling open stelde voor het publiek. En iedereen kon kennis kon nemen van de Romeinse erotische kunst uit Pompeii.

Ook de plaats waar de stad Pompeii was geopend is opengesteld voor het publiek. De meeste gevoelig liggende erotische kunstwerken zijn wel verwijderd. Toch zijn er in de stad nog wel restanten van te vinden.

Erotische kunst was niet alleen in Pompeii te vinden maar was eigenlijk vrij normaal in het Romeinse rijk. Men was niet preuts in die tijd en beelden en afbeeldingen zijn zelfs voor onze moderne tijd zeer expliciet.

Een nieuw gevaar

Maar er lag een gevaar op de loer voor de Romeinse erotische kunst.  En wel in de vorm van de oprukkende christelijke kerk. Tot 313 na Christus stond de doodstraf op het belijden van het Chriselijk geloof. Maar keizer Constantijn maakte het geloof legaal. Opmerkelijk genoeg werd er van alle Romeinse goden afscheid genomen. En dat ten gunste van de god van de Christelijke kerk. Dit ging gepaard met het vernielen van alles wat als niet-christelijk dan wel “zondig” werd gezien, waaronder vele kunstwerken. Met name de meer erotische kunst viel daarbij aan de vernielers ten prooi. Het jaartal 313 wordt dan ook vaak als het begin van de zogenaamde “donkere middeleeuwen” gezien.

Badhuizen bleven gespaard

Opmerkelijk genoeg bleef de meeste “zondige kunst” bewaard in de Romeinse badhuizen…Kennelijk was een beetje meer of minder bloot daar geen probleem. Hoewel, naarmate het christendom verder oprukte waren de kunstwerken ook daar niet helemaal veilig meer. Men ging er van uit dat er een duivelse invloed uitging van deze kunst. Om diens invloed voor een en altijd uit te roeien werden de afbeeldingen gekuist. En vooral  de beelden ontdaan van hun geslachtsdelen…

 

Wilt u uw partner verrassen met een wel heel bijzonder en intiem cadeau?

Klik dan hier voor de unieke mogelijkheden.