Subscribe via RSS

Abberatie

By admin

abberatie

De term abberatie is een verzamelnaam van allerlei soorten lensfouten zoals chromatische abberatie, tonvormige vertekening, beeldveldkromming, coma en sferische aberratie, die het tot stand komen van een volmaakt scherp beeld verhinderen.

Een abberatie treedt vooral op bij de lichtstralen die door de rand van de lens lopen. De breking is daar veel onregelmatiger dan in het het centrum van de lens. Zeker het verschijnsel dat verschillende kleuren licht een andere manier van breken vertonen speelt daar een grote rol.

Dergelijke lensfouten kunnen worden gecorrigeerd door uit meer lensdelen bestaande objectieven te construeren. Hierbij worden meerdere lenzen met speciale kit aan elkaar geplakt om de noodzakelijke correcties te kunnen maken.

Een andere manier om een aberratie te verminderen dan wel geheel te verwijderen is flink te diafragmeren . Door een kleine lensopening gebruiken we namelijk alleen het middendeel van de lenzen, dus juist het gedeelte dat het minst gevoelig is voor lensfouten.

Oplossingen voor abberatie

Uiteraard zijn de objectiefbouwers zich zeer bewust van dit soort problemen en er wordt dan ook gewerkt aan een veelheid van oplossingen. De samenstelling van een objectief en de lensgroepen in een objectief wordt geoptimaliseerd, de kromming van de lenzen wordt aangepast waardoor ook zogenaamde asferische lenzen ontstaan, er wordt gebruik gemaakt van speciale glassoorten zoals dispersieglasen tegenwoordig ook van zeer hoogwaardige kunststoffen die nauwelijks voor glas onderdoen.

Een krasje in de lens of stof op de lens zorgen niet voor lensfouten, al wordt dat door sommigen beweerd. Het ergste dat kan gebeuren -en dat is dan nog hoogst onwaarschijnlijk- is dat er wat vage plekken in de foto komen. Dit soort kleinigheden worden daarom niet onder abberatie gerekend.

Zaken als flares, de bekende diafragmavormige weerspiegelingen binnen een objectief bij tegenlicht als de zon in beeld komt, worden in het algemeen niet als een abberatie gezien maar meer als een gevolg van de gebruikte lensgroepen in combinatie met het gebruik van een interne coating.

Post a Comment

 
Translate »