Subscribe via RSS

Activerende stof

By admin

Activerende stof

Met de activerende stof wordt een aan ontwikkelaar toegevoegde alkalische stof zoals natriumcarbonaat bedoeld. Het is in feite een algemene benaming voor een chemische stof in een ontwikkelaar die de ontwikkelende eigenschappen volledig naar voren brengt en daarrdoor ontwikkeling mogelijk maakt of die het ontwikkelproces moet versnellen.

Post a Comment

 
Translate »