Subscribe via RSS

ADconverter

By admin

ADconverter

De ADconvertor is een belangrijk onderdeel bij elke sensor is de AD-converter. De sensor meet analoge waarden. Deze analoge waarden moeten omgezet worden naar digitale waarden. AD staat hierbij dus voor Analoog naar Digitaal convertor

Bij zwartwit is dat simpel en kan met 1 bit volstaan worden 1 = zwart, 0 = wit. Maar zodra we grijstinten en zeker kleur willen weergeven dan voldoet dat niet meer. Dan wordt er bijvoorbeeld naar 8 bits per pixel gegrepen waarbij 1111111 de hoogste waarde aangeeft en 0000000 de laagste. Een waarde als 10001000 zit er ergens tussenin.

Al dit soortomzettingen gebeuren door de zogenaamde ADC of ADconverter. In de praktijk komen we de 10bits ADconverter nog tegen. Hogere waarden hebben niet veel zin omdat het bereik van de sensor niet voldoende meer is. Als de sensor beter wordt zal de AD-converter ook meer bits aan moeten kunnen

Het mag duidelijk zijn dat de ADconverter dus wel degelijk een rol speelt bij het tot stand komen van het uiteindelijke beeld en dus bij de kwaliteit van de foto.

Post a Comment

 
Translate »