Subscribe via RSS

afgestemde emulsie gevoeligheid

By admin

afgestemde emulsie gevoeligheid

Met afgestemde emulsie gevoeligheid bedoelt men het feit dat ven een in de kleurenfotografie gebruikte emulsie de gevoeligheid tot een smalle golflengteband beperkt is. Emulsies van kleurenvergrotingspapier zijn bijv. alleen gevoelig voor, d.w.z. afgestemd op de kleurstofkarakteristieken van het kleurennegatief. Ze zijn niet afgestemd en niet op het volledige zichtbare spectrum. Deze nauwkeurige afstemming van de gevoeligheid laat het gebruik van veilige donkere kamer verlichting toe bij het werken met lichtgevoelig materiaal. Ook vergemakkelijkt de afgestemde emulsie gevoeligheid het regelen van contrast en kleurbalans in de vergroting.

Post a Comment

 
Translate »