Subscribe via RSS

Artdirector

By admin

Artdirector

De artdirector is de persoon die de eisen stelt waaraan een foto dient te voldoen om deze voor een bepaald doel te gebruiken en de artdirector staat dan ook in nauw contact met de fotograaf. Soms worden foto’s in zowel portretformaat als landschapformaat gemaakt zodat men bij de opmaak nog kan kiezen.

Post a Comment

 
Translate »