Subscribe via RSS

Archive for the 'A' Category

A mount

A mount De A mount of ook wel de A-bajonet is de standaard bajonetaansluitng voor objectieven voor oudere Minolta en nieuwere Sony spiegelrexlex camera’s

More»
Translate »