Subscribe via RSS

Diapositief

By admin

diapositief

diapositief

Bij een diapositief ofwel het in de praktijk veel vaker gebruikte woord dia, is er sprake van een positieve weergave op de film. Een doorzichtige weergave de foto dus.

Het diapositief is niet (of slechts met wat speciale afdruktechnieken zoals cibachrome) te gebruiken om af te drukken en het wordt in het algemeen geprojecteerd op een scherm.

Ook bestaan of bestonden er speciale apparaatjes, die zogenaamde diaviewer, die het mogelijk maakte de dia direct te bekijken. Deze apparaten waren in feite een vergrootglas met een lampje achter het diapositief zodat we dit in doorzicht konden bekijken.

Omdat we elke dia apart dienden te bekijken was uitzoeken en sorteren van dia’s veel werk. Immers als je ze neerlegt zie niet meer wat er op staat. Daarom werd er gebruik gemaakt van een speciale lichtbak. Denk daarbij aan een groot matglazen oppervlak in een tafel ingebouwd of als de bovenzijde van een speciaal gemaakte bak. Uiteraard met lampen onder het glas.

Door het diapositief op deze lichtbak te leggen was het mogelijk deze met een groot aantal soortgenoten gelijktijdig te bekijken.

Post a Comment

 
Translate »