Subscribe via RSS

Gradatiecurve

By admin

Gradatiecurve

De gradatiecurve is een grafische weergave van de manier waarop een fotografische emulsie reageert op licht. De gradatiecurve is in het algemeen geen lineaire curve (een rechte lijn dus)

Post a Comment

 
Translate »