Subscribe via RSS

Laagcontrastafbeelding

By admin

Laagcontrastafbeelding

We zeggen dat er sprake is van een laagcontrastafbeelding als het verschil tussen de lichtste en donkerste partijen een factor 2 of minder is. Het betreft hier uiteraard gemeten waarden. We zeggen ook wel dat de foto contrastarm is.

In de analoge tijd konden we in de donkere kamer nog een ervaren fotograaf nog wel het één en ander aan het contrast sleutelen. Zaken als ontwikkeltijd, hoeveelheid beweging, temperatuur en dergelijke konden het contrast danig beïnvloeden.

Was dat niet voldoende, dan konden we ook het barietpapier in verschillende gradaties verkrijgen, de zogenaamde hardheid van het papier. Het maken van een Laagcontrastafbeelding was daarmee op zich goed mogelijk. Ook was er papier waarbij de kleur licht een rol speelde. Hiertoe werd er gebruik gemaakt van kleurenfilters in het vergrotingsapparaat of van een kleurenvergroter. Ilford multigrade was hier een voorbeeld van.

de Laagcontrastafbeelding digitaal

En het is duidelijk dat ook onze digitale doka, de computer met de bijbehorende nabewerkingssoftware ons een scale aan mogelijkheden geeft om het contrast aan te passen. Een laagcontrastafbeelding, volgens velen een wat grijzige en minder spannende foto, is dan ook van elke foto te maken.

In de foto’s boven de tekst zien we daar een voorbeeld van: De digitale foto links is een naar grijstinten omgezette foto (in Amersfoort). De foto ernaast is dezelfde maar dan is het contrast met 75% verminderd. We zien dat er in feite een foto in grijzen overblijft. Zowel helder wit als flink diep zwart zijn eigenlijk niet echt meer terug te vinden.

Omgekeerd werkt het proces een stuk minder. Als we te maken hebben met een digitale foto met een veel te laag contrast dan is het lastig het contrast op te voeren. Het kan met dezelfde computer met nabewerkingssoftware natuurlijk technisch uitstekend maar in de praktijk blijkt het effect toch lelijk tegen te vallen. Er ontbreekt in feite te veel digitale informatie in de foto om nog voldoende tekening in met name de hele lichte en de hele donkere partijen te verkrijgen. Kortom, het is zaak er bij het maken van de foto al rekening mee te houden. Maar omdat het weer vaak een rol speelt bij het ontstaan van de laagcontrastafbeelding hebben we dat niet altijd in de hand.

Post a Comment

 
Translate »