Subscribe via RSS

pixel

By admin

pixel

Een pixel is de kleinste eenheid die bij een foto weergegeven kan worden.

Het aantal pixels, de grootte en de kwaliteit verschilt enorm per sensor.

De megapixel, ofwel 1 miljoen pixels is de lieveling van de marketingafdeling van de camerafabrikanten maar het zegt helemaal niets over de uiteindelijke kwaliteit van de foto. De grootte van de lichtgevoelige elementen op de sensor is daarbij van veel groter belang maar dat is iets waar je in cameraspecificaties weinig tot niets over terugvindt.

Ook de vorm van het lichtgevoelige element kan een rol spelen. Zo bestaan er ronde, verkante en zeskantige elementen.Elk element zal zal in principe later in de vorm van een pixel weergegeven worden hoewel er wel allerlei berekeningen en interpolaties op losgelaten kunnen worden.

Post a Comment

 
Translate »