Subscribe via RSS

Beeldveldkromming

Beeldveldkromming De abberatie waarbij er een bolvormig scherp beeld ontstaat in plaats van een plat vlak wordt beeldveldkromming genoemd. Omdat filmvlak en sensor nu eenmaal plat zijn is er altijd een correctie nodig om een krom beeldveld plat te maken.

More»

Abberatie

abberatie De term abberatie is een verzamelnaam van allerlei soorten lensfouten zoals chromatische abberatie, tonvormige vertekening, beeldveldkromming, coma en sferische aberratie, die het tot stand komen van een volmaakt scherp beeld verhinderen. Een abberatie treedt vooral op bij de lichtstralen die door de rand van de lens lopen. De breking is daar veel onregelmatiger dan […]

More»
Translate »