Subscribe via RSS

Absorbtie

Absorbtie Onder absorbtie verstaan we het opnemen van licht door een stof. Dit licht wordt daarbij in warmte omgezet. Vooral bij zwarte stoffen is het verschijnsel absorbtie goed waarneembaar. Een gekleurd oppervlak zal sommige kleuren absorberen en andere kleuren juist weerkaatsen. Een rood oppervlak zal bijvoorbeeld groen licht absorberen en rood licht weer weerkaatsen. De […]

More»
Translate »