Subscribe via RSS

Convergerende lijnen

Convergerende lijnen We spreken van convergerende lijnen wanneer een camera achterover wordt gehouden om bijvoorbeeld een hoog gebouw vast te leggen. Het verschijnsel van de convergerende lijnen ontstaat doordat er een nieuw verdwijnpunt ontstaat door het hellen van de camera en volgens de wetten van het perspectief gaan alle parallel lopende lijnen in de richting […]

More»
Translate »