Subscribe via RSS

Afstandmeter

Afstandmeter Een afstandmeter is een optisch instrument die de afstand tussen camera en onderwerp aangeeft. Waarbij door overlapping van beelden de afstand tot het onderwerp gemeten kan worden. Het onderwerp wordt tegelijkertijd vanuit twee op korte afstand van elkaar gelegen posities bekeken. Er zijn dan twee beelden zichtbaar die met elkaar in dekking gebracht kunnen […]

More»
Translate »