Subscribe via RSS

Aliasing

Aliasing Het verschijnsel aliassing komen we tegen bij rondlopende lijnen. Als deze lijnen niet vloeiend lopen maar opgebouwd lijken uit een soort trapje van blokjes dan spreken we van aliasing. Vooral bij vergroting kan aliasing storend zijn. Sommige nabewerkingssoftware kan de trapjes verkleinen door kleinere blokjes toe te voegen, waarbij we van anti-aliasing spreken.

More»
Translate »