Subscribe via RSS

Anti-aliasing

Anti-aliasing We spreken van anti-aliasing als bij een gebogen lijn in een digitale foto de blokjes waarmee deze opgebouwd wordt, verbeterd wordt door het toevoegen van kleinere blokjes. Het uiteindelijke doel is om een meer gladde, vloeiende lijn over hte houden

More»
Translate »