Subscribe via RSS

Belichtingstijd

Belichtingstijd De belichtingstijd is de periode gedurende welke het lichtgevoelige materiaal aan het licht wordt blootgesteld. De belichtingstijd is niet lineair. Naarmate de tijd langer wordt neemt de effectiviteit af en is een nog langere belichtingstijd noodzakelijk.

More»

Reciprociteitswet

Reciprociteitswet De zogenaamde reciprociteitswet is een scheikundige wetmatigheid die stelt het effect van de belichting van fotogevoelig materiaal is gelijk aan het product van de hoeveelheid licht en de duur van de belichting. Bij te weinig of juist te veel licht of zeer lange belichtingstijden werkt de reciprociteitswet niet meer en moeten er allerlei correcties […]

More»

Zone plate fotografie

Zone plate fotografie Een techniek die nauw verwant is met pinhole fotografie is de zone plate fotografie. Hierbij maken we niet alleen gebruik van een gaatje maar ook van concentrische ringen rond dit gaatje in een doorzichtig materiaal zoals in de afbeelding is weergegeven. De afmetingen luisteren vrij nauw maar zijn te berekenen met de […]

More»
Translate »