Subscribe via RSS

Lichtbreking door een prisma is de basis van een lens

Lichtbreking door een prisma is de basis van een lens Een prisma is een driehoekig stuk glas dat de eigenschap heeft om licht te ontleden in de samenstellende kleuren. We spreken van lichtbreking door een prisma. De natuurkundige achtergrond van lichtbreking op basis van golflengte, brekingsindex en afstand die het licht door het prisma af […]

More»

Chromatische abberatie

Chromatische abberatie Met chromatische abberatie wordt een lensfout of abberatie bedoeld waarbij de brekingsindex van het gebruikte glas niet voor alle kleuren hetzelfde is. Het effect doet zich vooral lang de randen van een lens voor waar deze veel op een prisma lijkt en ook de daarbij behorende brekingseffecten van een prisma zoals het scheiden […]

More»

Dispersie

dispersie Dispersie is in de fotografiewereld een andere benaming voor chromatische abberatie. Zie daar voor verder informatie. In meer algemene zin is het de breking van licht door een prisma in alle zichtbare kleuren. Dispersie is ontdekt door de Engelse natuurkundige Sir Isaac Newton (1643-1727).

More»
Translate »