Subscribe via RSS

Apochromaat

Apochromaat Een apochromaat is een stelsel van lenzen dat er voor zorgt dat de drie primaire kleuren in hetzelfde brandpunt samenkomen en is daarmee een voor chromatische abberatie van alle drie additieve primaire kleuren gecorrigeerd.

More»

Achromaat

Achromaat Een achromaat is een lenzenstelsel, bestaande uit twee aan elkaar gekitte lenzen, die twee kleuren uit het spectrum in hetzelfde brandpunt samen voegt. Het betreft in het algemeen blauw en groen. De achromaat corrigeert chromatische abberatie.

More»

Abberatie

abberatie De term abberatie is een verzamelnaam van allerlei soorten lensfouten zoals chromatische abberatie, tonvormige vertekening, beeldveldkromming, coma en sferische aberratie, die het tot stand komen van een volmaakt scherp beeld verhinderen. Een abberatie treedt vooral op bij de lichtstralen die door de rand van de lens lopen. De breking is daar veel onregelmatiger dan […]

More»
Translate »