Subscribe via RSS

Contrast

Contrast Onder het contrast verstaan we het verschil tussen de lichtste en donkerste partijen in een foto of het onderwerp. In bovenstaande foto zitten wel veel kleuren maar het verschil tussen de donkere en lichtere partijen is niet groot dus het contrast is relatief laag. Zonder contrast wordt een afbeelding vlak en zonder enige diepte. […]

More»

Zacht licht

Zacht licht We spreken van zacht licht bij licht van een lamp of een flitser dat wordt vertrooid, bijvoorbeeld door een witte doek of door indirect via een witte muur etc te belichten. Zacht licht geeft minder contrast en daardoor verminderde dieptewerking. Zacht licht Wordt ook wel diffuus licht genoemd. ook mag je stellen dat […]

More»

Invulflits

Invulflits Een invulflits wordt gebruikt om het contrast van een foto terug te dringen. Bijvoorbeeld een persoon tegen een lichte lucht zal heel donker of zelfs als een silhouet afgebeeld worden. Zie het beeldje van de leeuw in bovenstaande afbeelding. Om dat te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van een flitser om de donkere partij […]

More»
Translate »