Subscribe via RSS

Contrast

Contrast Onder het contrast verstaan we het verschil tussen de lichtste en donkerste partijen in een foto of het onderwerp. In bovenstaande foto zitten wel veel kleuren maar het verschil tussen de donkere en lichtere partijen is niet groot dus het contrast is relatief laag. Zonder contrast wordt een afbeelding vlak en zonder enige diepte. […]

More»
Translate »