Subscribe via RSS

Hydrochinon

Hydrochinon De chemische stof hydrochinon is één van de actief werkende stoffen in ontwikkelaar. Wordt vaak gebruikt in combinatie met de stoffen metol en phenidone omdat bij het gebruik van uitsluitend Hydrochinon de negatieven te zwaar gedekt worden.

More»

Metol

metol De chemische stof metol is een gangbare ontwikkelstof voor belicht fotografisch materiaal. Metol wordt in de praktijk vaak gebruikt in combinatie met hydrochinon.

More»

Phenidone

Phenidone De chemische stof Phenidone is een ontwikkelstof voor fotografische materialen net zoals het ook veel gebruikte Metol. Deze stof is echter actiever. Phenidone wordt altijd gebruikt in combinatie met hydrochinon.

More»
Translate »