Subscribe via RSS

Fill Factor

Fill Factor De zogenaamde fill factor van een sensor is de verhouding tussen de daadwerkelijke ruimte op een sensor en de hoeveelheid “verspilde” ruimte voor de electronica rondom de fotodiodes. Bij een slechte fill factor ontstaat het risico van detail verlies. Dit wordt in de praktijk opgelost door een stelsel van microscopisch kleine lensjes boven […]

More»
Translate »