Subscribe via RSS

Belichtingstijd

Belichtingstijd De belichtingstijd is de periode gedurende welke het lichtgevoelige materiaal aan het licht wordt blootgesteld. De belichtingstijd is niet lineair. Naarmate de tijd langer wordt neemt de effectiviteit af en is een nog langere belichtingstijd noodzakelijk.

More»

Actiniteit

actiniteit Onder actiniteit verstaan we de mate waarin stoffen veranderen wanneer deze aan licht worden blootgesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan fotografische emulsie.

More»

Daglichtfilm

Daglichtfilm Een daglichtfilm is een film die bedoeld is voor licht van ongeveer 5500K. Deze daglichtfilm is daarmee ook geschikt voor een elektronenflitser.

More»
Translate »