Subscribe via RSS

Overstraling

Overstraling We spreken van overstraling als ongewenst licht de film weet te bereiken door lichtlekkage van de camera of de cassette die de film bevat. Daarnaast wordt de term overstraling gebruikt als op de foto een sterke lichtbron aanwezig is die ervoor zorgt dat het eigenlijk onderwerp achter een witte waas schuil gaat.

More»

Callier-effect

Callier-effect Het Callier-effect komen we tegen bij het werken met een vergroter. Het is de toename van het contrast bij vergrotingen. Het Callier-effect wordt bij vergrotingsapparaten met puntvormige lichtbron en condensor veroorzaakt doordat de van de condensor komende gerichte lichtstralen door diep gezwarte partijen in het negatief niet alleen evenredig aan de zwartingsgraad worden tegengehouden […]

More»

Diaviewer

Diaviewer Een diaviewer is een apparaat bestaande uit een lichtbron, een matglas en een vergrootglas waar een ingeraamde dia tussen geplaatst kan worden om deze door het vergrootglas op het matglas te kunnen bekijken.

More»
Translate »