Subscribe via RSS

lichtvervuiling

lichtvervuiling We spreken van lichtvervuiling bij nachtopnamen als vocht en stofdeeltjes in de lucht het licht dat van de aarde komt weerkaatsen en daardoor voor een vlekkerige hemel zorgen. Vooral in de omgeving van grote steden doet het verschijnsel van lichtvervuiling zich voor. Bovenstaande foto geeft een indruk van de lichtvervuiling boven de Haarlemmermeerpolder ten […]

More»
Translate »