Subscribe via RSS

Activerende stof

Activerende stof Met de activerende stof wordt een aan ontwikkelaar toegevoegde alkalische stof zoals natriumcarbonaat bedoeld. Het is in feite een algemene benaming voor een chemische stof in een ontwikkelaar die de ontwikkelende eigenschappen volledig naar voren brengt en daarrdoor ontwikkeling mogelijk maakt of die het ontwikkelproces moet versnellen.

More»

Alkali

alkali Een alkali is een Chemische stof met een pH getal boven 7. Alkali’s komen we in vele soorten fotochemie tegen met name in ontwikkelaar.

More»

Kaliumcarbonaat

Kaliumcarbonaat De chemische stof kaliumcarbonaat wordt aan ontwikkelaar toegevoegd als activator. Ook natriumcarbonaat komen we daarbij voor dat doel tegen.

More»
Translate »