Subscribe via RSS

Opnameboek

Opnameboek Veel proffotografen gebruiken een zogenaamd opnameboek . Hierin beschrijven ze alle omstandigheden en instellingen waaronder een opname werd gemaakt, bijvoorbeeld de gebruikte verlichting. Bij een digitale camera kan een deel in de EXIF informatie opgeslagen worden waarmee het opnameboek vaak voor een deel of volledig vervangen kan worden. Het opnameboek is handig als een […]

More»
Translate »