Subscribe via RSS

Drielagenmateriaal

drielagenmateriaal Onder drielagenmateriaal verstaan we een lichtgevoelig materiaal waarvan elk der drie lagen slechts gevoelig is voor een bepaald deel van het spectrum. Het vraagt een zeer speciale behandeling en wordt alleen in uitzonderlijke situaties gebruikt.

More»

afgestemde emulsie gevoeligheid

afgestemde emulsie gevoeligheid Met afgestemde emulsie gevoeligheid bedoelt men het feit dat ven een in de kleurenfotografie gebruikte emulsie de gevoeligheid tot een smalle golflengteband beperkt is. Emulsies van kleurenvergrotingspapier zijn bijv. alleen gevoelig voor, d.w.z. afgestemd op de kleurstofkarakteristieken van het kleurennegatief. Ze zijn niet afgestemd en niet op het volledige zichtbare spectrum. Deze […]

More»

Additief kleurenprocedé

Additief kleurenprocedé We spreken van een Additief kleurenprocedé of additieve kleursynthese als een kleur gevormd wordt door het mengen van de drie primaire kleuren rood, groen en blauw. In gelijke hoeveelheden gemengd, leveren deze kleuren wit licht op. Door de hoeveelheden ten opzichte van elkaar te veranderen kan elke kleur van het spectrum worden gemaakt. […]

More»
Translate »