Subscribe via RSS

Distorsie

distorsie Distorsie is de mate van vertekening van een objectief veroorzaakt door het feit dat er geen objectief zonder lensfouten bestaat. Distorsie is de officiƫle naam voor vertekening. Bekende vormen van distorsie zijn de kussenvormige vertekening en de tonvormige vertekening.

More»

Abberatie

abberatie De term abberatie is een verzamelnaam van allerlei soorten lensfouten zoals chromatische abberatie, tonvormige vertekening, beeldveldkromming, coma en sferische aberratie, die het tot stand komen van een volmaakt scherp beeld verhinderen. Een abberatie treedt vooral op bij de lichtstralen die door de rand van de lens lopen. De breking is daar veel onregelmatiger dan […]

More»

Kussenvormige vertekening

Kussenvormige vertekening Bij de objectieffout kussenvormige vertekening worden rechte lijnen niet recht maar gebogen richting het midden van de foto afgebeeld. Kussenvormige vertekening is de tegenhanger van tonvormige vertekening.

More»
Translate »