Subscribe via RSS

Talbotypie

talbotypie Talbotypie is een andere benaming voor een calotypie, een het door William Henry Fox Talbot ontwikkeld negatief/positiefprocedé uit de beginjaren van de fotografie. Wordt daarmee ook wel een vintagetechniek genoemd.

More»

Calotypie

calotypie Calotypie is een andere benaming van kalotypie of kallitypie. Het is niet goed na te gaan wat nu de orginele schrijfwijze of benaming was maar in de literatuur komen al deze schrijfwijzen voor. In elk geval hebben we het hier over een zogenaamde vintagetechniek, een afdruktechniek uit de beginjaren van de fotografie.

More»
Translate »