Subscribe via RSS

Transporthendel

By admin

Transporthendel

De transporthendel is een handeltje meestal bovenop een analoge camera dat het transport van de film mogelijk maakt en meestal ook de overige instellingen zoals het spannen van de sluiter regelt.

Post a Comment

 
Translate »