Privacy Policy

Mainport Art Productions / Compabo trading & investment
Mainport Art Productions, gevestigd aan Jacob van Ruijsdaelplein 175 2162 BE Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Compabo trading & investment is een handelsnaam van Mainport Art Productions onder hetzelfde nummer van het handelsregister

Contactgegevens:

http://www.mainportart.nl

Jacob van Ruijsdaelplein 175
2162 BE Lisse 0252416940

J.N. Sibie is de Functionaris Gegevensbescherming van Mainport Art Productions Hij is te bereiken via jansibie@xs4all.nl

J.N. Sibie is de Functionaris Gegevensbescherming van Mainport Art Productions Hij is te bereiken via jansibie@xs4all.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mainport Art Productions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Naam
 Adres,
 Woonplaats,
 Emailadres.

Doel van deze verwerking is het kunnen bezorgen van producten, het ter plaatse verrichten van diensten en het kunnen aanmaken van een factuur volgens de wettelijke normen.
Na het betalen van de factuur bewaren wij slechts naam en emailadres. Bij elke mail die u ontvangt hebt u de mogelijkheid de verzending per direct stop te zetten. Ook kunt u op verzoek verwijderd worden door het verzenden van een mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Mainport Art Productions

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jansibie@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie per direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mainport Art Productions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Naam en adres: Verzending van bestellingen en verrichten van diensten ter plaatse
 Naam en email: Verzending van updates van onze producten en incidenteel uitnodigingen voor door ons georganiseerde evenementen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mainport Art Productions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mainport Art Productions) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Naam en emailadres worden drie jaar bewaard waarna een hiernieuw verzoek om opname op de verzendlijst gevraagd zal worden. Tussentijds uitschrijven is altijd mogelijk. Gegevens die op facturen worden opgenomen worden de wettelijk verplichte periode van 7 jaar offline bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mainport Art Productions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mainport Art Productions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met betrekking tot de gebruikte Google adsense advertenties verwijzen we naar https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mainport Art Productions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jansibie@xs4all.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mainport Art Productions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mainport Art Productions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via jansibie@xs4all.nl. Mainport Art Productions heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Uw naam en adresgegevens worden niet permanent online opgeslagen
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres Wordt opgeslagen bij een speciale provider die GPRS compliant is.
– Het afhandelen van uw betaling loopt via gespecialiseerde betalingsproviders als IDEAL
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Deze worden verzonden via een speciale provider die GPRS compliant is.
– Mainport Art Productions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Mainport Art Productions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

De volgende aanvulling is van WordPress met betrekking tot het gebruik van deze en andere wordpress sites. Op sites die met een ander CMS gemaakt zijn is deze aanvulling niet van toepassing.

Who we are

Our website address is: http://www.em-ha-em-art-productions.nl/mainport.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.