Fashion is één van de meest voorkomende genres bij modelfotografie

Fashion is één van de meest voorkomende genres in de modellenfotografie

Met de veel voorkomende term fashion bedoelt men: volledig gekleed. En verder niets zichtbaar door doorschijnende of wegvallende kleding of iets dergelijks. En al helemaal geen randgebieden met “bedekt naakt” of zoiets.

Voor de kleding wordt wel gezorgd

fashion
Bij niet-professionele shoots zorgt het model zelf voor de kleding en eventueel noodzakelijke accessoires. Dat kan heel leuk zijn om te doen maar je mag er verder niet veel van verwachten.

Bij een echte professionele shoot show je als model meestal de kleding van anderen. En zal een stylist zorgen voor kleding en alles wat er verder bij komt kijken.

Fashion is het hoogst haalbare

Voor veel modellen is een carrière in de internationale fashion het hoogst haalbare wat er is in de modellenwereld. Daar wordt bij de werving van modellen dan ook graag gebruik van gemaakt. Er is niets dat zoveel wordt aangeboden op de “fotografen en modellensites” dan een glanzende carrière in de fashion.

Geen fotograaf kan een fashion carrière  “even” regelen

Het mag duidelijk zijn dat er geen fotograaf is die dat alleen wel even voor je kan regelen. Dus is het zaak dat soort aanbieders qua bijbedoelingen in de gaten te houden. Hoewel het ook een gewoon een gevalletje zelfoverschatting kan zijn, natuurlijk.

Er komt vaak een heel team aan te pas

Een fashionshoot zal meestal voor een couturier of een winkelketen gaan. Meestal niet met één model en één fotograaf maar met een compleet team.  Hierbij zijn alle disciplines met meerdere personen vertegenwoordigd.  Vaak nog aangevuld met allerlei ondersteunend personeel. Ook hier dus geen klusje wat een fotograaf wel even regelt voor een model. En zeker geen model dat hij zojuist van een website heeft geplukt.

Niet voor iedereen maar wel leuk

Een fashioncarrière in New York of Milaan zal niet voor elk model weggelegd zijn. Maar het wel een hele leuke vorm van fotografie. Iets waar een creatieve amateurfotograaf en een model met een goedgevulde kledingkast  veel lol aan kunnen beleven. En gelukkig zit het met die kledingkast van modellen meestal wel goed.

Faker

faker
Een faker is een irritant verschijnsel dat de modelwereld personen aantrekt die zich alleen maar uitgeven voor model of fotograaf.
Zodra je een echte afspraak met ze probeert te maken stopt de communicatie. Of nog erger, ze maken wel een afspraak maar komen niet opdagen. Het komt regelmatig voor dat er een afspraak voor een fotoshoot wordt gemaakt en dat het model met haar tas vol kleding en make-up op de afgesproken plaats geen fotograaf treft. Of, nog erger, ze treffen iemand die heel andere bedoelingen heeft.

Ook gebruikt men vaak nepadressen en doet men alle moeite om echt te lijken: De faker zet heel echt lijkende advertenties op websites, stuurt foto’s die niet van hemzelf zijn maar van internet geplukt, maakt afspraken en komt dan op de dag van de afspraak gewoon niet opdagen of als je naar hem toegaat blijkt hij helemaal niet op het opgegeven adres te wonen en wordt de deur opgedaan door een verbaasd persoon die denkt dat je met een collectebus komt.

De faker komt met name heel veel voor op internetsites die bedoeld zijn om fotografen en modellen bij elkaar te brengen. Men kent elkaar dan nog niet en de drempel om zich irritant te gedragen ligt vaak erg laag. Fakers zijn soms heel lastig te achterhalen maar het scheelt wel dat je in het algemeen niet de eerste bent die contact met deze fakers heeft. En dan heb je aan Google een hele sterke, krachtige bondgenoot. Zoek met Google altijd even op naam, postcode, telefoonnummer en emailadres en het is vaak verbluffend wat je boven water haalt. Meestal voldoende om er direct vanaf te zien als het geen zuivere koffie is. Zoek vooral op het huisadres. Kijk wie daar woont. Intikken van het adres is meestal al voldoende. Krijg je geen huisadres dat weet je eigenlijk al genoeg.

Overigens kent een integeren fotograaf het verschijnsel ook. Waarschijnlijk zelfs uit eigen ervaring. En daarom zullen ervaren modellen en ervaren fotografen er alles aan doen om uit te stralen dat ze echte mensen van vlees en bloed zijn.

Eigenlijk is het best een rare hobby van wat trieste en zielige personen.

Figurant

figurantEen figurant is iemand die een minimale rol speelt bij opnames van film en studio-opnamen van bijvoorbeeld de televisie. Het leven van de figurant staat bekend als een gebeuren waar wachten een zeer belangrijke rol in speelt. De vele wisselingen van decor en het steeds weer opnemen van bepaalde scene’s die niet goed zijn kan behoorlijk slopens zijn.

Voor het inkomen moet je het al helemaal niet gaan doen. Met 25 euro per dag bruto zonder reiskostenvergoeding is het vaak al bekeken. Het werk van figurant moet je dus alleen doen als je het leuk vindt.

Figurant zijn is zeker geen springplank zoals wel eens gesuggereerd wordt. Integendeel, de klacht van veel figuranten is naast de lange wachttijden ook het feit dat men je zo weinig ziet staan en nauwelijks rekening met je houdt.

Een apart soort figuranten is de groep die geworven wordt om spontaan te applaudiseren als daarom gevraagd wordt. Meestal doordat er een lampje gaat branden. Bij veel presentatoren en artiesten staat deze groep figuranten wat denigrerend bekend als het klapvee. De vergoeding is in het algemeen dramatisch laag en je moet wel heel dichtbij wonen om te voorkomen dat de reiskosten hoger zijn dan de vergoeding.

Figurant zijn kan een leuke hobby zijn als je wat achter de schermen van tv-programma’s of het maken van speelfilms wilt kijken. Het kan grappig zijn jezelf een keer door het beeld te zien lopen bij een speelfilm. Maar zie het als een hobby en verwacht er niet meer van dan dat.

Ook is er nog een speciale groep figuranten waar wat hogere eisen aan gesteld worden. Dat is de groep figuranten die gebruikt worden voor reconstructies. Het vroegere programma van Peter R. de Vries was hier bekend om.

Het mag duidelijk zijn dat dit werk van figurant uiteindelijk niet echt veel met modelwerk van doen heeft alhoewel het er meestal wel onder gerekend wordt.