Portretrecht

portretrechtHet portretrecht is het rechtsgebied waarbij is vastgelegd wanneer toestemming aan de afgebeelde personen gevraagd moet worden in geval van publicatie.

Evenals bij het bekendere auteursrecht ontstaat portretrecht vanzelf bij het maken van een foto. Een fotograaf mag dus zeker niet zomaar met een foto doen wat hij wil,

Het is een zeer complexe wetgeving waarbij het hebben van rechten zeker niet automatisch inhoudt dat je die ooit gaat krijgen.

Het gaat in de praktijk om relatief kleine bedragen, meestal slechts enkele tientallen euro’s vergoeding tenzij je echt een beroemdheid bent. In dat soort gevallen kun je, als de foto’s echt beschadigend zijn voor je imago, een groter bedrag claimen. Maar dat valt dan niet zozeer meer onder het portretrecht maar meer onder schadevergoeding voor beschadiging van je imago.

Het vinden van een in portretrecht gespecialiseerde advocaat is lastig, ook al vanwege deze kleine bedragen aan schadevergoeding. Het zal dan ook niet meevallen om bij een gerechtelijke procedure geen geld toe te betalen.

Omdat veel publicisten dat heel goed weten wordt het portretrecht nogal eens aan de laars gelapt.

Toch is het altijd aan te raden om dit soort zaken in een modellencontractje vast te leggen. Kwaad kan het in elk geval helemaal nooit als iedereen precies weet waar hij of zij aan toe is.

De wetstekst is als volgt:

Artikel 10 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten luidt als volgt:

« Art. 10. — § 1. Het portretrecht is een persoonlijkheidsrecht krachtens hetwelk het recht op het gebruik van het portret van een persoon enkel en alleen die persoon toebehoort. De persoon kan zich dus in principe verzetten tegen elke vorm van verspreiding, reproductie of exploitatie van zijn portret zonder zijn voorafgaande toestemming.

§ 2. De maker of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *