Quitclaim

quitclaimEen quitclaim is een manier van samenwerking die veel wordt gebruikt bij bijvoorbeeld figurantenrollen in films en tv series. De quitclaim is de “hier is je geld en nu wegwezen benadering” die er min of meer op neer komt dat je als model of figurant al je rechten inlevert en verder geen poot om op te staan hebt. Dus wat er verder ook met het materiaal wordt gedaan, je hebt er geen enkele invloed op en van eventuele verdiensten zie je helemaal niets.

De organisatie verkrijgt met deze quitclaim het recht om alle foto’s en filmmateriaal op alle door haar gewenste manieren te gebruiken, ook wereldwijd en beslist niet beperkt in de tijd. Men verkrijgt het recht van zaken als bijwerken, publicatie, verkopen zonder afdracht en dergelijke. Op zaken als auteursrecht, portretrecht en dergelijke zul je nooit een beroep kunnen doen, hoe zeer een bepaald gebruik je misschien ook tegen de borst zal stuiten.

Verstrekking quitclaim vaak op het laatste moment

Vaak wordt een dergelijke quitclaim pas op het allerlaatste moment verstrekt zodat het vrijwel onmogelijk is om er nog bezwaar tegen te hebben. Daarom zal een integer bedrijf of fotograaf je de modellencontracten ruim tevoren toezenden. Je kunt ze dan bestuderen, waar nodig met je eigen punten en voorwaarden aanvullen en men zal gaarne de vragen die nog overblijven beantwoorden.

Kortom, weigert men om je de modellencontracten toe te zenden dan dient er een lampje op rood te springen. Mogelijk is er iets niet in de haak. Even het contract als bijlage met een email sturen kan nooit een belemmering zijn of iets wat noodgedwongen sneuvelt in tijdgebrek. Gebruikt men dat soort argumenten? Wees ontzettend op je hoede. Nog meer dan normaal al noodzakelijk is.

Als model ben je uitermate kwetsbaar en recht halen is moeilijk tot vrijwel onmogelijk. Voorkomen is dus zeker beter dan genezen. Zeker als het gaat om het tekenen van een quitclaim.