Blacklist

blacklist

Blacklists, nuttig of juist niet?

Regelmatig kom je op internet oproep voor of vermeldingen van zogenaamde blacklists tegen waar fotografen en/of modellen op staan die zich zacht uitgedrukt niet aan de regels houden.

Het idee van een dergelijke blackist is op zichzelf natuurlijk zeer sympathiek De doelstelling is het voorkomen van problemen voor wel integere personen. Helaas kan een blacklist uiterst vervelende juridische gevolgen hebben.

Een blacklist bevat al dan niet impliciet toch beschuldigingen over mensen. In het algemeen ernstige beschuldigingen, anders zouder deze personen niet op die blacklist komen. Dus hoogstwaarschijnlijk worden ze hierop ook beschuldigd van strafbare feiten. En dan ontstaat er een probleem. Je mag in nederland namelijk pas een beschuldiging over iets strafbaars uiten als dat door de rechter is goedgekeurd. Met andere woorden, je mag iemand geen aanrander noemen als de rechter daar geen vonnis in heeft gewezen. En zelfs dan moet je nog enorm uitkijken in welke context het gebeurt.

Ook als je het anoniem doet werkt het niet want de organisatoren zullen altijd je gegevens aan de politie moeten verstrekken als de beschuldigde een klacht wegens smaad tegen je indient. Kortom, wees heel voorzichtig aan het meewerken aan dat soort beslist goed bedoelde initiatieven.

Als de beschuldigde echt vervelend gaat doen en zaken als zaakschade etc. aan kan tonen dan kan de boete en vergoeding in de tienduizenden euro’s lopen.

Kortom, bij problemen die eigenlijk op een blacklist thuis zouden horen is er maar één echte weg, namelijk de directe weg naar de politie om te proberen om aangifte te doen. Soms lukt dat. Vaak helaas ook niet en strandt een aangifte op de beruchte “andere prioriteiten”.

Videocamera

videocameraSoms heeft een fotograaf een videocamera meedraaien tijdens de shoot. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Een bekende reden is het indekken tegen mogelijke beschuldigingen. Soms komen er klachten van modellen richting de fotograaf. En die zijn moeilijk te bewijzen én te weerleggen door de fotograaf. Het zijn twee personen met een tegengestelde mening en wat moet een politie of rechter daarmee.

Als je aan kunt tonen dat er een video is, ligt dat een stuk gemakkelijker. Wel is het van belang dat zaken als tijdstip etc goed zichtbaar in beeld worden opgenomen, zodat je ook kunt constateren dat er niet met de opname is geknoeid. Dit is een vorm van video maken waar niet veel mensen bezwaar tegen zullen hebben. Leg wel tevoren contractueel vast dat er met video gewerkt gaat worden en maakt goede afspraken over de bewaartermijn van de opnamen.

In elk geval zal er bij opname in het contract voor alle partijen een behoorlijk preventieve werking van uit gaan.

Maar er zijn ook minder integere argumenten. Sommige fotografen maken deze opnamen namelijk in het geniep. Het model weet helemaal niet dat ze gefilmd wordt en het is ook maar de vraag of zij of hij daar van gediend is. Je moet namelijk maar afwachten wat er met deze opnamen gaat gebeuren en waar ze terecht komen. Niet iedereen zit er op te wachten zichzelf op internet tegen te komen.

Dus met afspraken vooraf kan het een extra bescherming geven, maar mocht je het tijdens een shoot merken, dan dien je er ernstig bezwaar tegen te maken. Eis dat de film te plaatse waar je bijstaat gewist wordt. Liefst met formattering van de geheugenkaart omdat anderes een gewiste opname weer gemakkelijk te herstellen is.